Welkom bij

House of Urban Arts

Impact Bootcamp presentatie.

Een groep vrienden aan het zingen, dansen, rappen en produceren

visie

Visie

Wij zijn House of Urban Arts. Wij zijn een familie. Wij bieden cultureel aanbod waarin iedereen op vergelijkbare wijze wordt aangesproken. Waarbij cultuur een middel is dat mensen verbindt, beweegt en doet leven. 

House of Urban Arts ontwikkelt Urban Arts in Nederland van jongs af aan en brengt inclusiviteit binnen de cultuursector in praktijk. Wij zijn een plek waar talent én bezoekers zich ontwikkelen in een vertrouwde maar inspirerende omgeving.

Om de missie kracht bij te zetten zijn er 4 kernwaarden geformuleerd.

missie

Missie

onze 4 kernwaarden

Innovatief

House of Urban Arts innoveert en inspireert.

Sociaal-maatschappelijk betrokken

House of Urban Arts is betrokken bij alle lagen van de maatschappij, in het bijzonder haar community.

Urban

Urban is het kloppend hart van onze stad, wat haar beweegt en doet leven.

Familie

Familie die je zelf kiest en die voor jou kiest

De kernwaarden zijn doorontwikkeld naar de 3 C-pijlers, namelijk ‘community’, ‘connection’ en ‘creativity’.
Deze pijlers fungeren als fundament en zijn de belangrijkste bouwstenen waar House of Urban Arts op rust. Zo worden bijvoorbeeld in elk talentontwikkelingsprogramma de pijlers vertegenwoordigd en spelen deze een rol in het personeelsbeleid, de zogeheten ‘community builders’, ‘connection builders’ en ‘creativity builders’. 
De pay-off vertelt in enkele woorden wat de missie is, namelijk ‘dream, chase, become, as one’. De missie, kernwaarden, pijlers en pay-off vormen de ruggengraat van House of Urban Arts. In onderstaande afbeelding is een weergave van deze te zien, samen met de creatie van de naam ‘House of Urban Arts’. Hier is ook het laatste en tevens erg belangrijke onderdeel van de samenbindende waarden te zien, de lijm en katalysator die alles bij elkaar houdt; ‘as one’ / ‘familie’.

 

Screenshot 2021-02-10 at 20.26.17

theory of change

Vanuit de Theory of Change zijn we gaan kijken naar hoe we deze konden valideren. Hiervoor hebben we bij elk onderdeel onszelf vragen gesteld. Vragen als ‘kunnen we dit meten?’, ‘wat voor waardes kunnen we hiervoor gebruiken?’, ‘waarom is dit belangrijk?’ en ‘wat voegt elk vraagstuk toe aan onze missie en visie?’. 

Hiervoor zijn we diep in onze eigen werkwijze gedoken en de zogenaamde Tribalism Semantics (TS) methode. 

De TS-methode laat woorden bewegen. Verhalen die moeilijk zijn om te uiten in woorden worden omgezet naar presentatievormen. Tijdens de intensieve maaksessies staan de roots, waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt, centraal. Persoonsgebonden kwetsbare situaties worden onder begeleiding gebruikt voor het ontwikkelen van presentatie skills. De uiting van woorden kan in elke kunstvormen tot uiting worden gebracht. De methodiek sluit hiermee naadloos aan bij de missie van House of Urban Arts. Voor het ontwikkelen van de TS-methode werd kwalitatief onderzoek gedaan onder 40 multidisciplinaire urban dansers. Uit dit onderzoek kwamen deze drie kernwaarden: medezeggenschap, culturele diversiteit en motivatie.

Waar we eerst dachten dat wij deze duidelijk hadden geformuleerd, vastgelegd en gedocumenteerd, bleek toch dat we dieper moesten graven. Met name bij de rol van de medewerkers en onze docenten, wij noemen hen ‘community builders’. 

Deze validatie kregen we door gesprekken intern met medewerkers, oud-leerlingen en huidige leerlingen.

Medezeggenschap

(inclusiviteit)
Medezeggenschap wakkert de creativiteit aan waardoor de deelnemer op zoek gaan naar uitdaging op verschillende niveaus. Het kan de bewegingskwaliteit van de urban danser verbeteren omdat er kaderloos kan worden gewerkt.

Culturele diversiteit

De deelnemer wil graag leren van elkaars cultuur en vinden die één van de belangrijkste factoren in de les. Ook dit zorgt voor uitdaging omdat de culturele diversiteit het gevoel geeft van verrijking, geïnspireerd worden waardoor de kennis kan worden uitgedragen in combinatie met muziek en vaak ook emotie.

Motivatie

Motiveren moet centraal staan én de uitdaging zijn. Dit is ook hetgeen waar de deelnemer graag voor terugkomt. De intrinsieke motivatie kent een open houding. Hierbij is het gevoel van eigenheid, de ‘groove’ en de muziek zeer belangrijk.

inzichten & geleerde lessen

 1.  Docenten van House of Urban Arts hebben een grotere verantwoordelijkheid dan in eerste instantie gedacht, moeten beter begeleid worden en betere tools en trainingen hiervoor krijgen.

 2. Een groot deel van de meetplannen vindt plaats tijdens de lessen en het is de taak aan de docent om de informatie te verkrijgen.

 3. Metingen dienen vooral face-to-face gedaan en niet op papier of computer.

 4. Deelnemers dienen betrokken te worden in de metingen door middel van interviews aan elkaar, groepsopdrachten, presentatie opdrachten en gesprekken tijdens en buiten de lessen.

 5. De leeftijd 8 t/m 23 jaar is een te jonge leeftijd om eigen impact op grote schaal te realiseren.

 6. Oud-deelnemers dienen een groot deel van de survey audience te vormen.

 7. Voor elk programma/activiteit dient een Theory of Change gemaakt te worden, waarbij alle medewerkers van House of Urban Arts aan meedenken en deze creëren.

 8. Medewerkers van House of Urban Arts dienen trainingen te krijgen over de impact van House of Urban Arts en gestimuleerd te worden mee te denken hoe we deze kunnen verdiepen en verbreden.

 9. Per kwartaal dienen ‘grote’ meetdoelen te worden gesteld en per maand ‘kleine’ meetdoelen. Deze worden onderverdeeld bij de medewerkers. 

 10. House of Urban Arts heeft een sterke methodiek (TS-methode), maar de implementatie hiervan moet doorgevoerd worden in alle lagen van het bedrijf.

Stappen in 2021

 1. Plan maken hoe de TS-methode als rode lijn door de hele stichting getrokken kan worden, van medewerkers, docenten, leerlingen, maar ook externe partijen. Dit zodat iedereen weet wat van elkaar verwacht wordt wanneer er een samenwerking met House of Urban Arts wordt aangegaan.

 2. Impact meten op prioriteitenlijst zetten van 2021 en stakeholders regelmatig up to date houden met de resultaten. Ook al denken wij soms ‘dit is niet relevant of belangrijk voor hen om te weten’, betekent het niet dat dit ook kloppend is.

 3. Alle meetdoelen inventariseren en een plan van aanpak maken welke behandeld gaan worden. Hierbij realistisch kijkend naar de tijdsduur voor het onderzoek én de deadlines in oog houdend.

 4. Impact opnemen in beleidsdocumenten van House of Urban Arts.

kansen en risico's voor 2021

Kansen

 • Verdieping van rode draad House of Urban Arts bij medewerkers en docenten.
 • Het team realiseert zich de waarde van (impact) meten.
 • Programma en trainingen voor docenten verdiepen en aanscherpen.
 • Verschillende ToC’s maken voor verschillende programma’s en activiteiten, wat zorgt voor herhaaldelijke verdieping van de materie en veranderde manier van denken bij team.

risico’s

 • Alles tegelijk willen doen, wat resulteert in metingen die niet af zijn of waar niet het maximale uit gehaald wordt.
 • Meetresultaten van 2020 kunnen een onjuist beeld weergeven vanwege de maatregelen omtrent corona.
 • De scouting naar docenten wordt vermoeilijkt door de extra werkzaamheden en ‘feeling’ die ze bij House of Urban Arts moeten doen en hebben.
 • Constant scherp blijven om impact als één van de prioriteiten te houden in een dynamische werkomgeving.