ORGANISATIE & ANBI

FINANCIëLE GEGEVENS

ANBI

ANBI status: Culturele ANBI
bankrekeningnummer: NL61 RABO 0314885110
RSIN-nummer: 851931790
KvK-nummer: 55982409

Bestuur

Voorzitter: Drs. S.J.E. Timmers-van Rooij
Secretaris:  M.M. Maclean
Penningmeester: J.W. de Jong

Doelen

Het aanbieden van op maat gemaakte creatieve programma’s met artistieke en educatieve activiteiten, waarmee met name maatschappelijk kwetsbare jongeren in de regio Rijnmond hun talenten kunnen ontwikkelen en zo mogelijk hun kansen vergroten in de maatschappij.

beloningsbeleid

Er zijn binnen de stichting twee soorten bezoldiging:

  • Compensatie voor vrijwilligers, in bijzonder telefoon- en reiskosten en vergoeding van kosten die direct gerelateerd zijn aan werk voor FiD UTC’s.
  • Uurloon voor freelancers ingehuurd als specialisten, plus telefoon- en reiskostenvergoeding.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, desgewenst kunnen reiskosten vergoed worden.

 

Officiële stukken (downloads)

Beleidsplan
Jaarrekening
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
Statuten
KVK uittreksel
Privacy verklaring